Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

1. Fotograf

Fotograf je oseba, ki izvaja fotografiranje in je zaposleni podjetja Arami Ana Ravnak Majcen s.p. ali zunanji partner, ki storitev izvaja za podjetje Arami Ana Ravnak Majcen s.p.

2. Rezervacija termina

Termin izbere naročnik glede na podane možnosti s strani fotografa. S pisno potrditvijo termina (velja po e-mailu, smsu) naročnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi splošnimi pogoji fotografa in se z njimi tudi strinja.

Posebnosti terminov:
Fotografiranje novorojenčka: se izvaja na dan, ko ga določi fotograf s pričetkom med 10. in 11. uro.
Fotografiranje v naravi se izvaja v popoldanskem času (zima predvidoma ob 14. uri, pomlad in jesen predvidoma ob 16. uri, poletje predvidoma ob 18. uri).
Termini med vikendi in prazniki so odprti samo za fotografiranje novorojenčkov, svetih krstov in ostalih svečanih priložnosti. Za ostala fotografiranja le občasno glede na razpoložljivost fotografa.

3. Odpoved termina

Odpoved termina s strani naročnika je lahko le v primeru nepredvidljivih dogodkov (bolezni, višja sila ali službena zadržanost). V kolikor so zaradi odpovedi nastali stroški na škodo fotografa, mora naročnik le-te pokriti v roku 3 dni po odpovedi termina. Termin se lahko odpove najkasneje 24 ur pred fotografiranjem,

Odpoved s strani fotografa je lahko v primeru nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila ali bolezen)., do naročnika nima nobene obveze. O tem mora pravočasno obvestiti, in sicer vsaj 2 uri pred predvidenim terminom fotografiranja.

V primeru slabe vremenske napovedi oz. napovedi vremena, ki ni primerno za izvedbo fotografiranja, lahko termin odpove le fotograf. Le-tega odpove vsaj 2 uri pred dogovorjenim terminom.

4. Cene in plačilo storitev

Cene so obračunane po trenutno veljavnem ceniku. V primeru rezervacije termina se pri plačilu upoštevajo cene, ki so veljale na dan rezervacije. Naročnik mora plačilo storitev izvesti na dan fotografiranja ali najkasneje v tednu dni po fotografiranju ter plačilo izdelkov na dan naročila.

5. Prevoz

Potni stroški so v ceni paketa in veljajo za oddaljenost 25 km od sedeža podjetja do kraja fotografiranja. Z vse oddaljenosti nad 25 km se obračunajo potni stroški v vrednosti 0,25 €/km + ddv, pri čemer se zaračuna tudi povratni kilometer. Kilometrina se obračuna za najkrajšo oz. najbolj primerno pot. Potni stroški se poravnajo skupaj z vplačilom fotografiranja.

6. Popusti

Ponudba nima možnosti popustov, razen v primeru stalnih strank, kjer upravičenost in višino določi fotograf glede na število predhodnih naročil. Popusti se obračunajo zgolj na storitve in ne veljajo na izdelke ali darilne bone.

7. Darilni bon

Darilni bon lahko izkoristite v času veljavnosti darilnega bona za storitev navedeno na darilnem bonu ali drugo fotografsko storitev v enaki vrednosti.
Darilni bon za fotografiranje je možno za fotografiranje izkoristiti v roku enega leta. Darilnega bona za storitev fotografiranja po tem roku ni možno podaljšati. Po preteku enega leta lahko darilni bon izkoristite v obliki dobropisa v spletni trgovini www.memoriesinwood.si za katerekoli izdelke v vrednosti, ki je navedena na darilnem bonu.
V primeru zaprtja države zaradi epidemioloških razmer se veljavnost darilnega bona za fotografiranje prav tako ne podaljša.
Darilni bon ni vezan na ime, zato ga lahko podarite dalje v primeru, da še ni izkoriščen. Rezervacija termina se določi na osnovi šifre darilnega bona. V primeru izgube darilnega bona nam posredujte podatke vplačnika in mesec ter leto vplačila darilnega bona.

8. Slog oblikovanja in izbor fotografij

Spreminjanje stila oblikovanja glede na nezadovoljstvo stranke ni možno. Vsaka fotografija je rezultat umetniškega navdiha fotografa. V primeru črno-bele fotografije ni možnosti naknadnega naročila barvne fotografije oz. se le ta doplača 5 € na fotografijo. Slog fotografije je lahko različen med naročniki, saj nanj vpliva okolje, vreme, svetloba ter osebe.
Fotograf samostojno izbere določeno število fotografij, ki jih bo naročnik dobil. Prav tako samostojno izbere fotografije za fotoknjigo in slog oblikovanja fotoknjige. Naročnik ne more naročiti surovih .raw formatov ali neobdelanih fotografij.

9. Rok dobave

Naročnik prejme fotografije v roku 2-4 tednov (odvisno od letnega časa in zasedenosti) na e-mail naslov, ki ga navede. Fotografije prejme v digitalni obliki. Rok dobave se lahko podaljša v primeru višje sile (materialne poškodbe, tehnične težave …) ali bolezni. Naročnik je o tem pravočasno obveščem.
Naročnik prejme toliko fotografafij, kolikor jih je navedenih v ponudbi. V primeru, da želi prejeti tudi dodatne izbrane fotografije, jih lahko dokupi po veljavnem ceniku.

10. Arhiv in originali fotografij

Fotograf ne zagotavlja obstojnosti arhiva. Kopije arhivov si zagotovi naročnik sam.

11. Uporaba fotografij s strani fotografa

Vsi fotografski izdelki so last podjetja Arami Ana Ravnak Majcen s.p. oz. fotografinje Ane Ravnak in se lahko uporabljajo z vašo pisno privolitvijo uporabljajo v promocijskem materialu podjetja. Fotografije se lahko uporabijo na družbenih omrežjih Facebook in Instagram pri čemer se osebe ne poimenujejo ali označijo. Fotograf ne odgovarja za kakršnokoli označevanje ali poimenovanje s strani ostalih uporabnikov.

12. Avtorstvo

Fotograf je avtor fotografije. Objava fotografij s strani naročnika, na kakršenkoli način v kateremkoli javnem mediju (tiskani mediji, javni prostori, spletne vsebine, socialna omrežja ipd. …) je dovoljena le z navedbo avtorja v obliki ” Foto: Ana Ravnak Photography”.

13. Nesoglasja

Fotograf in naročnik se dogovorita, da bosta reševala vsa nesoglasja sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno,urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.